تاسیس وتحول سازمانهای(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(21)

نخستین مرجع برنامه در ایران *
( نخستین سازمان برنامه ؟ )
(1323)


شورایعالی اقتصاد

مرکز مطالعه مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور
   [ شخص اوٌل مملکت  ]ر هبری و هدایت شورای عالی اقتصاد را بعهده دارند
ریاست شورا با شخص نخست وزیر است


هدف شورای اقتصاد تمرکز امور اقتصادی کشور و ایجاد یک سیاست اقتصادی واحد و هم آهنگی در امور مالی ، اقتصادی و اجتماعی کشور است


دبیرخانه شورایعالی اقتصاد بصورت یک دفترفنی اقتصادی در نخست وزیری انجام وظیفه می کند .


کشور ایران از ابتدای جنگ جهانی اخیر مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان دچار مشکلات اقتصادی بیشماری گردید و احتیاج به وجود سازمانی که برای حلٌ این مشکلات اقدام نمایدو با نظارت و ایجاد همآهنگیزمینه مساعدی برای توسعه و نمو اقتصادی کشور فراهم آورد بیش از پیش محسوس گردیدو بالاخره هیئت دولتبرای تامین این منظور درصدد ایجاد شورایعالی اقتصاد برآمد و اساسنامه آن را در تاریخ سوم مرداد ماه 1323 تصویب نمود .
*این مطلب ، که آغازگر یک مطلب مفصل است ، از یکی از مطبوعات ده ها سال قبل از این استخراج شده است . پژوهشگران ارجمند می توانند به منبع اصلی که در کتابخانه ها و سازمان های بزرگ مربوطه موجود است مراجعه فرمایند .

/ 0 نظر / 22 بازدید