# فروردین_1325

تاسیس و تحول سازمانهای(مدیریت)برنامه و بودجه( و نظارت ) در ایران(28)

   علی امینی نخستین مس‍ول رسمی برنامه ریزی و تشکیلات اداری آن در ایران هیئت عالی برنامه برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید