# علی_امینی

تاسیس و تحول سازمانهای(مدیریت)برنامه و بودجه( و نظارت ) در ایران(28)

   علی امینی نخستین مس‍ول رسمی برنامه ریزی و تشکیلات اداری آن در ایران هیئت عالی برنامه برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید

تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(و نظارت) در ایران(27)

  دکتر علی امینی نخستین رئیس یک تشکیلات برنامه ای و پایه گذار برنامه ریزی در ایران برنامه اقتصادی - اجتماعی - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید