# بنیانگذاری_برنامه_جامع_در_ایران

تاسیس و تحول سازمانهای مدیریت (برنامه و یودجه ) و نظارت در ایران(31)

  پیشگامان برنامه ریزی و سازماندهی در ایران ؟ برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران در زمان دولت احمد قوام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید