# احمد_قوام

تاسیس و تحول سازمانهای مدیریت (برنامه و یودجه ) و نظارت در ایران(31)

  پیشگامان برنامه ریزی و سازماندهی در ایران ؟ برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران در زمان دولت احمد قوام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

تاسیس و تحول سازمانهای(مدیریت)برنامه و بودجه( و نظارت ) در ایران(28)

   علی امینی نخستین مس‍ول رسمی برنامه ریزی و تشکیلات اداری آن در ایران هیئت عالی برنامه برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید

تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(و نظارت) در ایران(27)

  دکتر علی امینی نخستین رئیس یک تشکیلات برنامه ای و پایه گذار برنامه ریزی در ایران برنامه اقتصادی - اجتماعی - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(2)

  احمد قوام ، نخست وزیر 1326 برنامه ریزی ، طبق اسناد موجود ، از زمان کوروش در ایران وجود داشته است...اسلام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید