# آمایش_سرزمین

آمایش سرزمین - بهره وری از سرزمین - محیط زیست ایران ... تا 1343

از دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور تا ... زنگنه مدیرعامل سازمان برنامه در آن روزها ...   بهره ور سازی سرزمین بهره وری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید