آمایش تاسیسات صنعتی - اداری - 4 : بازسازی و گسترش

بازسازی و گسترش کارخانه موجود

تعریف دقیق گسترش در حوزة استراتژی اداره یاکارخانه‌ای است که نیاز به واحدهای ساختمانی جدیدی یافته است. این امر می‌تواند ضمن بازسازی سایر قسمت‌ها یا بدون آنها صورت گیرد. همانطور که بازسازی بدون گسترش نیز ممکن است. غالباً نیاز به آب و انرژی بیشتر و محل دفع زباله سبب گسترش ساختمان کارخانه می‌شود.

برنامه عملیاتی مربوط به ساخت یا گسترش و بازسازی اداره یا کارخانه است. اهداف بهداشتی لازم‌الرعایه در ساختمان کارخانه مورد تجزیه و تحلیل هزینه/ فایده قرار می‌گیرند.

در صورت کاربرد علمی روش آمایش ـ برنامه مشخص می‌شود که مثلاً هزینه‌های آن بخش از طب کار که ناشی از نواقص یا فقدان بهداشت حرفه‌ای است چه بسا فراتر از هزینه‌ای است که می‌بایست در راه بهداشت کارخانه صرف می‌شده است. حال آنکه عدم رعایت بهداشت علاوه بر افزایش هزینة طب کار (که در ایران به صورتی غیرطبیعی بالا رفته است)، به مرگ ،کاهش عمرمتوسط کارگران، نقص عضو و انواع بیماری‌های جسمی و روانی نیز منجر گردیده است.

مثال اقتصادی مشهور در بهداشت حرفه‌ای، عدم معاینات پزشکی مداوم و پیشگیری‌های لازم در خصوص تعدادی از رانندگان یک ناوگان حمل و نقل زمینی است که تنها سکتة قلبی یا حرکات الکلیک یکی از رانندگان در حین رانندگی به خساراتی بالغ بر چندین برابر کلّ هزینة بهداشت و تأمین آنها ختم می‌گردد.

درخصوص رعایت بهداشت در جریانات آمایشی محل کار متأسفانه هنوز مطالعة جامع و مانعی صورت نگرفته است و شاید به همین دلیل باشد که از قریب به سی آیین‌نامه‌ای که در خصوص حفاظت و بهداشت کار در ایران تنظیم شده است هیچ یک قواعد و مقررات علمی ـ رفاهی ـ بهداشتی محل کار به مفهوم ساماندهی (آمایش) آن را در بر نمی‌گیرد. طبیعتاً ضمانتی اجرایی نیز در برنامه‌های سلامت کارگران و به طور کلی کارکنان وجود ندارد ـ سلامت، مهارت،‌بهره‌وری و توسعه مقتضی مطالعاتی علمی و حقیقی است که از قبل و به صورتی گسترده دراین خصوص صورت گرفته باشند و به یقین تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مدیریت توسعه بهداشت حرفه‌ای مدد رسانند. اقتصاد در بهداشت حرفه‌ای، به خصوص در مقولة فضایی و آمایش، منوط به تحلیل‌های هزینه/ فایدة اقتصادی است که محور چنین مطالعاتی قرار گرفته باشند. به ویژه در آمایش فضای بیرون از اداره یا کارخانه (شهر یا شهرک صنعتی، و...) که در ارتباط با آن مسائل اساسی اقتصاد به مقیاس و صرفه‌جویی‌های خارجی را مطرح می‌سازند.

 

سایر منابع

-         ایمنی و بهداشت کار و بازرسی کار. ترجمه مهری ثقفی و دیگران. تهران:‌ مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. 1370.

-         عزت‌الله عراقی. حقوق بین‌المللی کار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1367.

-         آیین‌نامه‌ةای حفاظت و بهداشت کار. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. 1370.

-         اکبر قیامی. فصل بهداشت و بهداری. بهداشت صنعتی در برنامه پنجم عمرانی کشور. تهران: سازمان برنامه و بودجه. 1355.

-         داریوش پرویز پور. خدمات بهداشت حرفه‌ای. تهران: دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و مؤسسه سازمان برنامه و بودجه. 1354.

-         بیماری‌های تنفسی ناشی از محیط کار. ترجمه مصطفی خادمی. تهران: مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست. 1365.

 


[1] - Encyclopedie Larousse. 1975. Amenagement ….

[2] - رابرت تراوثا و جین نیوپورت. اصول مدیریت و رفتار سازمانی. ترجمه عین الله علا. تهران: انتشارات زوار. 1369

- علی رضا آییت‌اللهی. اصول برنامه‌ریزی. همان

[3] - «کیت دیوس» و «جان نیواستورم» رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی)‌ ترجمه محمد علی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 1370

[4] - میشل هری. مدیریت تولید. ترجمه گروه مهندسی صنایع. تهران:‌ انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف. 1371

[5] - Bernard MOTTEZ La Sociclogie industrielle. Paris. P.U. F. 1995

[6] - Pierre – Louis REYNAUD. La Psychologie economique. Paris. P.U.F. 1995

[7] - Pierre JARDILLIER. La Psychologie du Travaille. Paris. P.U.F. 1978

[8] - Jean et froncoise FOURASTIE. Histoire du Confort Paris. P.U.F. 1973

/ 1 نظر / 32 بازدید
قالب سبز

سلام چه وبلاگ زيبايي داري براي زيباتر شدن وبلاگت به ما سر بزن ، با بيش از 40 قالب زيبا منتظر شما هستيم . راستی لوکس بلاگ قالب بلاگفا رو قبول میکنه پس حتما سربزن . . اگر خواستي وبلاگت رو تبديل به سايت كني به آدرس زير مراجعه كنيد: http://www.greenskin.ir/static-1.html ----------------------------------- براي تبادل لينك ابتدا ما رو با نام قالب سبز لينك كن و براي ثبت لينك خود به ادرس زير مراجعه كن : http://www.greenskin.ir/links.html