برخی از آثار آمایشی ( سرزمینی ، و... ) علیرضا آیت اللهی ( امایشدان )

برخی ازآثار و مقالات آمایشی علیرضا آیت اللهی ( دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ )

 - استراتژی ، سیاست ها و روش های بهینه در آبیاری کشاورزی ایران . فروردین ۱۳۸۷ .

( به دلیل فقدان متخصصینی واقعی در وزارت نیرو به حدی عاطل مانده است که

نویسنده ی آن را از هرگونه همکاری با مجامع غیر متخصص و بنابر این مطالعاتی

 آمایشی منصرف ساخته است ) . 

 - آمایش و دفاع نظامی . خلاصه مقاله ای است که نویسنده به یکی از همایش های

مربوطه ارسال داشته است اما گویا همایش مزبور به دلیل دریافت همین خلاصه تشکیل

 نشده است .

 - نقش دولت و سایر نهادهای بخش عمومی در توسعه محلی نوآوری ( ترجمه ).

فصلنامه تخصصی رشد و فناوری . سال سوم شماره دوازده . پائیز ۱۳۸۶

   - اشتغال عمومی و توسعه مناطق ( ترجمه ) .  - بررسی اعتبارات استانی مربوط

به امور عمران و خدمات شهری و روستائی .

 ۱۳۸۴ . گزارش این مطالعه در کتابخانه مرکزی معاونت برنامه ریزی و نظارت

 رئیس جمهور موجود است .

 - پی یرمرلن .آمایش حمل و نقل بنا به مثال فرانسه .۱۳۸۲ .( ترجمه ) . کتاب قطوری است

که هنوز حتی ویرایش نشده است .  

 - جایگاه آمایش سرزمین با نگرش مدیریت منابع انسانی در توسعه جهانگردی . .۱۳۸۲

 . این مقاله که جایزه دوم همایش جهانگردی را به خود اختصاص داده است توسط

« آپاچی کار » نشر الکترونیک شده است .

 - طرحی از آمایش جهانگردی در میمند . در سمینار مربوطه درشهریور ۱۳۸۲ دراستان

 کرمان ارائه شده است .

 - آمایش سرزمین در سایر کشورهای جهان ( آلمان - اتریش - اسپانیا -ایتالیا - فرانسه - هلند -

یونان ) ۱۳۸۱ . کتابی است در ترجمه و تالیف که هنوز ویرایش نشده است .

 - نقدی بر برنامه های آمایش سرزمین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی . ۱۳۸۰

 - ازجهانی شدن تا حاکمیت ملی و آمایش سرزمین ( با تاکید بر بازرگانی ) 

 - آمایش سرزمین . اسطوره یا حقیقت ؟ . مرداد - شهریور ۱۳۸۰ . در ماهنامه

مدیریت و برنامه ریزی . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

 - دفاع از شهرها در برابر عوامل جنگ های نوین بنا به اصول آمایش سرزمین شهری .

اسفند ۱۳۷۹ در همایش مربوطه ارائه شده جایزه اول را تصاحب کرده و در مجموعه

مقالات آن همایش به چاپ رسیده است .

 - مجموعه مقالات آمایش در سال ۲۰۰۰ . به دفتر مربوطه در سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور ارائه شده است .

 - اظهار نظر درباره کتاب اول از گزارش مفصل اصول و جهت گیری های راهبردی و

 چشم انداز بلند مدت توسعه فضائی کشور ( گزارش محرمانه به سازمان مدیریت ....) 

 - آمایش  تاسیسات صنعتی ( ترجمه ) . مهر ۱۳۷۹ و بهمن ۱۳۷۹ .

  - آمایش روابط ایران - سنگال براساس تشابهات فرهنگ و تمدن اسلامی و مزیت

مکمل بودن دو سرزمین . فروردین ۱۳۸۰ .

 - طرحی کلی و مقدماتی از آمایش آبهای ایران .اسفند ۱۳۷۹ .

 - از فرسایش به پایش تا رهبرد آمایش . اسفند ۱۳۷۹ ( مقاله ای است که با تاخیر زیاد

 به همایش مربوطه رسیده است ) .

 - نقشه و اطلاعات مکانی در آمایش سرزمین . آبان ۱۳۸۰ . ( یادداشتی است که با تاخیر

 به سمینار ژئو ماتیک ۱۳۸۰ ارائه شده است )

 - بهره برداری و آمایش آب در یک استراتژی بهره وری . آذر ۱۳۷۹ .

 - مدیریت سرزمین ساحلی بنا به آماش محلی .آبان ۱۳۷۹ .

 - آمایش آب ها در منطقه .آبان ۱۳۷۹ .

 - چشم انداز تحولات در سهم مناطق: آمایش و برنامه ریزی منطقه ای و عدمتمرکز .

آبان ۱۳۷۹ .

 - تعریفی دوباره از آمایش سرزمین ترجمه از مقاله ژروم مونو . ۱۳۷۸ .

 - جایگاه تشکیلاتی امور اجرائی آمایش سرزمین در جمهوری اسلامی ایران . ۱۳۷۸ . 

 - کتاب شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستاکه در ده هزار نسخه منتشر شده است .

 - اصول کلاسیک آمایش سرزمین . ۱۳۷۷ .

 -فرایند آمایش سرزمین در ایران بنا به تجربیات موفق سایر کشورهای جهان . ۱۳۷۷ .

 - مستند سازی آمایش سرزمین در ایران اسلامی ( شامل ده سند ). ۱۳۷۷ .

 - آمایش سرزمین ( کتابی است تالیفی در ۱۱۵ ؟ صفحه ). ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ .

 - اهداف آمایش سرزمین در فرانسه ( ترجمه ) . ۱۳۷۷ .

 - گزارش استراتژی آمایش سرزمین در کشور فرانسه ( که مبدع بی چون و چرا و مهد

آمایش سرزمین در جهان به شمار می رود ) .۱۳۷۷ . این گزارش مورد استفاده مجمع

 تشخیص مصلحت نیز قرار گرفته است .

 - تاریخچه آمایش سرزمین در فرانسه ( ترجمه ) .۱۳۷۷ .

 - داتار چیست ( ترجمه ) ۱۳۷۷ .

 - منابعی به زبان فارسی که می توانند در مطالعات آمایشی مفید واقع شوند . ۱۳۷۶ .

  - آمایش فرودگاه ( ترجمه ) در جزوه درسی « ارزشیابی طرحها و برنامه ها » .

تدریس شده در دانشگاه علامه طباطبائی . ۱۳۷۴ .

 - قطب های توسعه . ۱۳۶۵ . برای وزارت امور اقتصادی و دارائی .

 - اشتغال مناطق . ۱۳۶۵ . برای وزارت امور ...

 -اظهار نظرهائی در باره طرح آمایش سرزمین در ایران . ۱۳۶۴ . برای وزارت امور ..

 - اظهار نظرهائی درباره طرح آمایش سرزمین در ایران ( گزارش هائی تفصیلی ) .

۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ . برای وزارت برنامه و بودجه ( سابق ) .

 - از یزدلان تا تهران : آمایش جمعیت روستائی ( به زبان فرانسه ) . بنا به مطالعات

سالهای ۱۳۵۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۸ . در ۱۳۶۱ .

 - مکان یابی صنایع در کاشان ( به زبان فرانسه ) . بنا به مطالعات ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و

۱۳۵۸ در کاشان . زمستان ۱۳۶۱ در فرانسه .

 -کشاورزی و شهرنشینی در استان وکلوز فرانسه بنا به دیدگاهی آمایشی .

( به زبان فرانسه ) . ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ .

/ 1 نظر / 11 بازدید
حسین بدری پور

با سلام جناب آقای دکتر آیت اللهی اگر تمایل داشته باشید تبادل لینک داشته باشیم. وبلاگ من زیست محیطی است و حیطه کاری شما بسیار نزدیک به مباحث مورد علاقه بنده می باشد. قطعا از مطالب شما با ذکر ماخذ استفاده خواهم نمود. بدری پور