مبانی نظری و منابع مطالعات آمایش اسلامی - ایرانی شهرها

 

فعالیت‌های علمی و منطقی همیشه پایگاه‌هایی نظری و نظریاتی دارند و به ندرت از این اصل غافل می‌مانند. شاید از مهمترین آنها شناخت حوزه‌های عمل فرهنگی است که در کشور بسیار وسیع ، با آب و هوا و مردمانی گوناگون چون ایران ،ضرورتی دوچندان می‌یابد.

شناخت نظرات گوناگون علمی و تطبیق آنها با وظایف مربوط به میراث فرهنگی شهرها قبل از هر چیز به مطالعات و تحقیقات مربوطه معطوف می‌گردد؛ و مطالعات و تحقیقات مربوط نیز قبل از هرچیز محتاج تمرکز مناسبی از اسناد و مدارک و آمار و اطلاعات، و بنابر این یک سیستم اطلاعاتی پیشرفته است که با سیر تحولات زمان ما سازگاری داشته باشد . مسلماً ساخت چنین مرکزی با چنین سیستمی در اولویت می‌نماید . امّا حتی اگر فعالیت‌های شناخت و رسیدگی به بناها و بافت‌های تاریخی شهرهای ایران را منوط به مبانی نظری و استفاده از این مبانی را منوط به دسترسی به اطلاعات مربوط و بنابراین یک سیستم اطلاعاتی پیشرفته بدانیم وجود چنین اطلاعات و سیستمی منوط به یک سلسله تهیه و تدارکات مطالعاتی است که چون قالب‌بندی برای بتن‌ریزی در اجرای یک ساختمان کاملاً بتنی عمل می‌کنند و بدون چنین قالب، چهارچوب و ساختاری، ساماندهی صحیح امور بناها و بافت‌های تاریخی بسیار بعید می‌نماید. تفصیل این تدارکات که در چنین مقاله‌ای نمی‌گنجد می‌توانند تحت عناوینی متعدد طبقه‌بندی شوند که از آن جمله عبارتند از:

-        خدمات مطالعاتی.

-        تدارکات اداری.

-        مطالعات میدانی.

-        مدیریت ابنیه و بافت شهری.

-        مبانی عملیاتی.

/ 1 نظر / 15 بازدید