برنامه منطقه (6) : اهداف اختصاصی ( منطقه ای )

اهداف (خاص) برنامه‌ریزی ناحیه‌ای

1-    شناخت عینی ناحیه به ویژه از دو دیدگاه :

             الف.امکانات موجود:معادن،و...

            ب.جمعیت ووسعت

2-    استفاده از تجربیات گرانبهای حاصل شده در هر ناحیه

3-    بهره‌برداری از احساس تعلق علاقه مردم به ناحیه خود

4-    کمک به مردم در راه رسیدن به آزادی مطلوب خود (عدم وابستگی به دیگران، خوداتکایی و...)

5-    استعمار‌زدایی

6-    عدم تمرکز

7-    ایجاد و تقویب همبستگی بین مردم هر ناحیه و بهره‌برداری از امکانات همکاری محلی (مسئول ؟؟؟؟ و خودیاری محلی)

8-    ایجاد و تقویت تعاون و مشارکت

9-    غنیمت گرفتن عوامل فوق در افزایش آگاهی سیاسی و بنابراین بینش سیاسی مردم

فکر برنامه‌ریزی ناحیه‌ای که از حدود 1950 در اروپا اوج گرفت دلایلی (به خصوص در فرانسه) داشت که با فکر برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در ایران مشابه است. فرانسوی‌ها برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با اهداف فوق را وسیله مناسبی در راه توسعه یافتند.

/ 0 نظر / 11 بازدید