برنامه ریزی مسکن -(1) . نظام برنامه ریزی

نظام برنامه‌ریزی

اصولاً دولت به این دلیل برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند در مقابل مردم پاسخگو باشد. این پاسخگویی، در اصل، از جمله در بخش مسکن، به دو طریق حاصل می‌شود:

1-    فرماندهی‌ (متداول در رژیم‌هی سلطنتی، نظامی، و...)

2-    اتخاذ یک نظام برنامه‌ریزی (متداول در رژیم‌های مردم سالارانه و...)

نظام برنامه‌ریزی به این دلیل مزیت می‌یابد که علاوه بر استفاده از مشارکت مردم در تمام مراحل تأمین رفاه، رشد، و توسعه، جریان اقدامات را منطقی و نظارت و کنترل را امکان‌پذیر می‌سازد.[24] لذا برنامه‌ریزی اولین وظیفه مدیریت استراتژیک مسکن را تشکیل می‌دهد[25]: اصلی که به صورت حقیقی خود تقریباً در هیچ زمان و مکانی در ایران اسلامی تحقق نیافته است: برنامه‌ریزی مسکن، در همان حد اندک و ناقصی که تاکنون صورت گرفته است هیچ‌گاه به محیط ایرانی ـ‌اسلامی، و وظایف اصولی دولت در قبال آن توجه کافی نداشته است.[26]

/ 0 نظر / 27 بازدید