تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(11)

تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه وبودجه(ونظارت)درایران(11)

 


ایرانِ اشغال ( اشغالتر ؟ ) شده


تا تشکیل « ملل متحد » پس از جنگ جهانی دوم اصولا" ایران نمی توانست دارای یک برنامه ملٌی ، به هر عنوان باشد  ؛ چرا که قبلا" :
- بنا به بند پنج از قرارداد ترکمنچای و خیانت فتحعلیشاه و عباس میرزا ، تحت الحمایه روسیه قرار گرفته بود که عوارض آن ، پس از شکست در مقابل انگلیس طی جریان مشروطیت ، به قرارداد سن پترزبورگ کشیده شده بود .
- از 31 اوت 1907 برابر با 9 شهریور 1286 خورشیدی و بنابه قرارداد سن پترزبورگ در این تاریخ بنا به قرارداد فیمابین روس و انگلیس در مصالحه ی بین آنان پس از جریان مشروطیت ، ایران به سه قسمت تقسیم شده بود :
- منطقه تحت نفوذ روسیه : بالای خطی که از سرخس به گناباد به یزد و اصفهان و سرانجام قصرشیرین می گذشت .
- منطقه تحت نفوذ انگلیس که عملا" از غرب بندرعباس - کرمان و شمال بیرجند می گذشت .
- ... و بقیه را تحت نفوذ حکومت احمد شاهی قاجار شناخته بودند .
بنابر این حکومت قاجاری نمی توانست برای قسمت اعظم ایران که مناطق نفوذ روس و انگلیس بودند برنامه ملی تهیه کند مگر لابد با هماهنگی با آنان ...
در 1919 دولت ایران که رغبت کمتری در نظام جدید ( بلشویکی ) روسیه در حمایت از خود دیده بود در صدد برآمده بود که خود را تحت الحمایه انگلیس قراردهد و بنابراین احمد شاه ، چندتن از وزرای قاجاری و به خصوص وثوق الدوله قاجاری که در این میان 400 هزارتومان رشوه از انگلیس گرفته بود ، از تاریخ امضاء قرارداد در 17 مرداد 1298 ایران را تحت الحمایه انگلیس ساخته بود که گرچه بنا به منابع موجود این قرار داد هیچگاه اجرائی نشد اما روشها شمال ایران و انگلیسی ها حال تمام ایران را منطقه نفوذ خود تلقی کرده اند ؛ و با « صحنه سازی همیشگی » به تعیین شاه ( رضا شاه ) برای ایران پرداخته اند و با « جنگ زرگری » همیشگی به وی نزد ملٌت ایران ، لااقل درکوتاه مدت و بخشی از مردم ایران ، مشروعیت بخشیده اند .
در زمان مشغول بودن  انگلیس و روسیه به منازعات اروپائی سیاستمداران و دولتمردان وطندوست ایرانی فرجه ای یافته ، گرچه خود اکثرا" دچار فساد اداری - مالی بوده اند قدم هائی هرچند اندک برای اعتلای ایران برداشته اند .
امٌا با خاتمه جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین ، به بهانه ی کمک نظام رضاخانی به نظام هیتلری طی جنگ جهانی در روز سوم شهریور 1320 :
- روسها از شمال کشور ، و آنطور که در افواه آمده است ، ظاهرا" قصد تصرف کامل بخش سابقا" تحت نفوذ خود و ، ضمیمه کردن آن به اتحاد شوروی بنام جمهوری ایرانستان ، را نموده اند ... (1)
- انگلیسی ها از جنوب شرق کشور ، و ظاهرا" آنطور که در افواه آمده است به قصد ضمیمه ساختن آن به مستعمره بزرک خود ، هندوستان ( که بعدا" ظاهرا" به استقلال رسید امٌا عضو کامنولث شد ) ، به اشغال و پیشروی پرداخته اند .
ایران به سرعت در جنگ با متفقین شکست خورد ....
بدین ترتیب از 3 شهریور 1320 ، پس از خاتمه جنگ دوم ، با وجود اینکه ایران در اسفناک ترین دوره های معیشت و قحطی قرار گرفته است بدون توانائی و شرایط تهیه یک برنامه ملٌی دوهدف عمده داشته است :
- حفظ لااقل یک استقلال صوری
- توجه به معیشت روزانه مردمی فتاده در فلاکت و فاقه تحت تاثیر « نافرمانی های نسبی حکومت رضا خانی » از توافقات جهانی بین ابرقدرت ها ...
(1) این گفته که اگر روزولت دخالت نکرده بود تجزیه ایران صورت گرفته بود قابل تامل است . 

  

/ 1 نظر / 44 بازدید
helen

سلام وبتون خيلييييييييي خوبه خيلي خوشم آمد