برنامه منطقه (7) : استراتژی منطقه ای

استراتژی برنامه‌ریزی ناحیه‌ای

(برنامه‌ریزی ناحیه‌ای= راه توسعه)

1-    از بین بردن خرابی‌های ناشی از جنگ (در خوزستان: ساختمان    در بلوچستان: بازار کار   در مشهد: اعتیاد)

2-    ایجاد تعادل اقتصادی ـ اجتماعی بین مناطق و کمک به مناطق محروم

3-    تحلیل بردن کویر

4-    عمل به سیاست مشارکت مردم و اتخاذ راه تعاون

5-    هماهنگ کردن حوزه‌های اداری

6-    تسلط بیشتر دولت بر توسعه مناطق

از اینجا همه‌ی وسایل به منظور ترسیم فرآیند برنامه‌ریزی ناحیه‌ای مهیّا می‌نمودند. اما مهم‌ترین مسأله‌ای که نمایان گشت مسأله تعریف ناحیه بود. اصولاً ناحیه یا منطقه چیست؟

 

تعریف ناحیه

تعاوت ناحیه و استان

در مردم‌های سیاسی

بزرگ‌ترین جزء کشور

تعریف اتحادیه اروپا

اصل تجانس

تعریف دیگر

تجانس‌های ابداعی و طبیعی

انواع منطقه

/ 0 نظر / 20 بازدید