تاسیس وتحول سازمانهای جدید(مدیریت)برنامه و بودجه(ونظارت) راهبردی درایران(8)

 

دکتر یالمار شاخت (آلمانی)

دکتر یالمار شاخت آلمانی ، اقتصاد دان ملٌی گرا و رئیس برنامه بازسازی اقتصادی - صنعتی آلمان که پس از دعوتِ لابد آلمانو فیل های رژیم رضاخانی ، و حضور در ایران گفته بود « ایران سرزمین حاصلخیز و منبع ثروت و مظهر جمال و زیبائی است ؛ شما همه چیز در این نقاط دارا می باشید » ( پیشنهاد تشکیل شورای اقتصادی را داده یا نداده ) نهایتا" و در عمل ارتقاء روابط اقتصادی رژیم با آلمان هیتلری و درعمل وابستگی به آلمان را توصیه کرده بود ..
در آن گیرودار نظام اداری فاسد و دیکتاتوری رضاخانی ، بزرگان کشور یا خودرا از امور کنار می کشیده اند یا چون علی اکبر داور ، وزیر عدلیه ، نهایتا" به خودکشی یا ترور شدن کشیده می شده اند .  
با چنین پیشنهاداتی ، و عملا" به تقلید از کشورهائی در اروپای غربی است که تاسیس شورای اقتصادی برای ایران مورد قبول شاه واقع شده است و اساسنامه ی آن در اداره کلٌ تجارت ؛ تحت سلطه وابستگان حسین علاء ، تهیه گشته است ؛ و ابوالحسن ابتهاج ، انگلوفیل و باصطلاح آنزمان نوچه حسین علاء ، سهمی صاحبنظرانه از یک سیاست کلٌی را اجراء می کرده است که به تاسیس شورای اقتصادی انجامیده است ؛ شورا ئی که بیگمان متاثر از معاضدت مسئولان بزرگ اقتصادی کشور بوده است و از جمله :
- مصطفی قلی بیات ؛ رئیس کلٌ فلاحت
- امین ، رئیس کلٌ صناعت و معادن ( و پس از وی : سرلشکر امان الله جهانبانی )
- مظفر اعلم ، رئیس کل تجارت ( و پس از وی : صادق وثیقی )
- علی منصور ، ، وزیر طرق ( و پس از دستگیری وی به اتهام اختلاس در ساخت راه آهن شمال - جنوب  : مجید آهی ) و به خصوص معاون تحصیلکرده و صاحبنظر آن وزارتخانه در برنامه ریزی : دکتر محمد سجادی
در 15 خرداد 1316 شخص حسین علاء به سمت ریاست اداره کلٌ تجارت ، سلف واقعی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده « شورای اقتصادی » سلف واقعی « شورای اقتصاد » در آن اداره کل و در واقع به نوعی عامل مشترک  بانک ها و شرکت های دولتی تاسیس یافته است . 

/ 0 نظر / 27 بازدید