برنامه منطقه (10) : مشارکت مردم در امور

- مشارکت مردم در امور

مشارکت مردم در امور برای جلوگیری از هرگونه بی‌عدالتی و تبعیض اجتماعی انحصار قدرت و استبداد است. اما مشارکت، زمانی حقیقت می‌یابد که «عملی» شود و بر بهره‌وری و اثربخشی تأثیر نهاده بر مشروعیت مدیران بیفزاید.

 

انگیزه‌های مردم در مشارکت عبارتند از:

1-    تمایل به استقلال و آزادی در مقابل مقامات بالاتر

2-    تمایل به اثبات سهم خود در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی

3-    پذیرش مسئولیت، یعنی ابراز عقاید و پیشنهادات و ارائه ابتکارات

 

دلایل عدم مشارکت

1-    بیسوادی مردم و عدم قدرت آنان در مشارکت

2-    فرهنگ دیکتاتوری که طی قرن‌ها بر کشور حاکم بوده فرهنگ دموکراسی و مشارکت را از بین برده است.

3-    تجربیات مردم که هر بار برای مشارکت پیشقدم شده‌اند مأیوس و سرخورده گشته‌اند.

4-    مسائلی روانی مثل سوء ظنّ به مشارکت اقتصادی با دیگران و سلامت طلبی (مسیر خود را به سلامت بردن): شرکت تعاونی

5-    سازمان اداری و مدیران اداری ناممکن است مقتضی گسترش مشارکت مردم در امور نباشند.

 

راه حل مشارکت مردم مناطق در حل مسائل خود

1-    دولت در این امر دخالت کرده به ارشاد بپردازد.

2-    مدیرانی مبتکر در این امر پیشقدم شده الگوی دیگران قرار گیرند.

/ 0 نظر / 6 بازدید