تاریخچه و تحولات برنامه ریزی عمرانی – اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی در ایران (1)

 

پیشینه برنامه ریزی درایران قبل از اسلام

بنیان فکر ، عمل و اجرای برنامه به هزاران سال قبل ، و بیشتر نزد ملل شرق و یونان  و به ویژه ایران باستان در حدود 2555 سال پیش از این برمی گردد (1) .

« توجه کوروش هخامنشی به ماهیت برنامه ریزی، به ویژه عناصرومفاهیم «آینده نگری و پیش بینی » ، تعیین هدف » و « زمانبندی انجام دادن فعالیت ها » نسبت به زمان خود ، شگفت انگیز می نماید :

« کوروش عقیده داشت که « شبانگاه باید به این فکربودکه صبحگاهان چه کار کنیم ، و چون روز فرارسد باید به این اندیشه باشیم که شب را چگونه به صبح آوریم . علاوه برنظریات کوروش درباره ضرورت طرحریزی، تقسیم کار بر مبنای تخصص ، و مشخص بودن فرمان ها ، نام او به عنوان یکی از نخستین صاحبنظران ... توسعه و تکامل مدیریت ثبت شده است . ».

(1) علیرضاآیت اللهی . اصول برنامه ریزی . تهران . مرکز آموزش مدیریت دولتی . 1374 . ص 16 . 

/ 1 نظر / 37 بازدید
جمعیت حامیان زمین

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار محورهای همایش : 1. تغییراقلیم و جنـبه هـای اجتماعـی – اقـتـصـادی 2. تغییراقلیم و پـیــامـدهـای آن بـر مـنـابـع آب 3. تغییراقلیم و اثـــرات زیــســـت بــومـی آن 4. تغییراقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت 5. تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی 6. تغییر اقلیم و سیاستهای کاهش انتشار زمان برگزاری : اردیبهشت 93 برگزار کننده : سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین تلفن دبیرخانه : 09121361543 - 09192476460 Cchfg.ir Cchfg2013@gmail.com