برنامه منطقه ای (13 ) : بودجه محلی

بودجه

منابع درآمد مناطق و محل‌ها معمولاً عبارتند از:

1-    درآمدهای معمولی غیرمالیاتی (فروش املاک ـ اجاره آنها و...)

2-    مالیات‌های مستقیم

3-    مالیات‌های غیرمستقیم

4-    سایر درآمدهای مالیاتی (عوارض محلی)

5-    دریافتی‌های فوق‌العاده (سوبسیدها ـ اعطای مقام معظم رهبری و...)

/ 0 نظر / 7 بازدید