اسنادی از برنامه ریزی در زمان رضا خان پهلوی . 1307

 

اسنادی از برنامه ریزی و مقدمات آمایش سرزمین در ایران
در اواخر پائیز - اوایل زمستان 1307 که مدرنیزاسیون رضا خانی بر علیه فقر و فاقه و عقب ماندگی میراث قاجاریان بالا می گرفت :
« حاج مخبر السلطنه هدایت بار دیگر بسمت ریاست وزرائی انتخاب و دولت خود را بمجلس هفتم معرفی نمود... پشت تریبون رفت و پروگرام خود راتقدیم داشت و گفت با تشکر و مسرت زیاد از سعادت ادامه خدمتگزاری خود پرو گرام دولت را تقدیم میدارم ...
مهمترین قسمت پروگرام دولت که منشی جلسه خواند ساختن راه آهن از بندر شاه تا بندر شاهپور بود که دولت وعد ه داد 443 کیلومتر آن از شمال به جنوب تا آخر آذر1308 باید ساخته شود ، موضوع ساختن راههای ایران و تخته قاپو کردن ایلات و عمران و آبادی مراکز ایل نشین  و تقویت معارف از راه توسعه مدارس ابتدائی و متوسطه و اقدام در تکمیل مؤسسات صحٌی و اصلاحات قضائی از مسائل مهم پروگرام آن روز دولت بود که می توان گفت قسمت زیادی از آن از حرف بعمل نزدیک گردید . »

/ 1 نظر / 26 بازدید
Ahmad

سلام و عرض ادب استاد گرانقدر من روی موضوعی با عنوان " تدوین برنامه پنجساله دهیاری برای یک روستا " کار میکنم ، البته مربوط به تحقیقات درس برنا مه ریزی روستایی با تاکید بر ایرانه ، یعنی درو واقع مربوط به پایان نامه نمی شو د... یک استاد هفتاد ساله یا بیشتــر بازم استاد و راهنما است برای دانشجویان ، ان شاء لله که 100 سال دیگه زنده باشین ...[گل]