برنامه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ایران

در زمان دولت احمد قوام (4)


مهندس احمد زیرک زاده


تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که احمد قوام و دکتر علی امینی ، هردو تخصص گرا ، معتقد به سپردن کار به کاردان و به طور کلٌی معتقد به « شایسته سالاری » بوده اند ؛ و به این ترتیب کسانی را به عنوان هیئت عالی برنامه انتحاب کرده اند که حتی ده ها سال پس از آن نیز کمتر چنین انتخاب نسبتا" شایسته ای در امور برنامه و بودجه ، و به طور کلٌی مدیریت عالی کشور ، صورت گرفته است ، چرا که این افراد حتی الامکان ، و مجموعا" :
- از خانواده هائی فرهنگی و بنابراین آگاه و نهایتا" دارای فرهنگ و ادب و تربیت خانوادگی بوده اند .
- از ضریب هوشی والائی برخوردار بوده اند ؛ و تحصیلاتی مطلوب در بهترین آموزشگاههای کشور داشته اند .
- احساس خدمت الهی  به مردم و مملکت در آنان قوی بوده است ؛ که غالبا" انرا به « خدائی بودن » و « میهندوستی » که عملا" مردمدوستی باشد تعبیر می کرده اند ؛ و با این وجود سعی در به کارگیری این احساسات قبل از به کار گیری آنان می شده است ؛ چنانکه قبل از اعزام یک گروه از آنان به ادامه تحصیل در فرانسه در مهرماه 1307 به آنان گفته شده بود ه است :
« باید بدانید چرا شما را از یک کشور پادشاهی به یک کشور جمهوری مثل کشور فرانسه اعزام می داریم : فقط برای این است که حس وطن پرستی فرانسویان را سرمشق خود قرار داده و در اعماق قلبتان جایگیر سازید ، اگر زمامداران سابق تا کنون مبادرت به چنین کارهائی کرده بودند مملکت ایران به وضع حالیه نبود و قطعا" پیشرفت های بهتری پیدا می شد » .
هیئت عالی برنامه ایران که به مثابه هیئت های عالی مشابه در کشورهای پیشرفته آن روز جهان تشکیل شده بودتقریبا" همه ( به استثناء چند نفر بانکی و مالیه چی ) دارای تحصیلات عالی در معتبر ترین دانشگاههای جهان ، و تجربه کافی در رشته فعالیت مربوط به خود بودند .
- فقط و فقط در رشته مربوط به خود فعالیت می کردند و عملا" حق اظهار نظر داشتند ...
و عبارت بودند ( به ترتیب الفباء ) از :
دکتر جواد آشتیانی ( پزشک ) استاد دانشگاه ( نوه میرزا حسن آشتیانی رهبر واقعی جنبش تنباکو در ایران )
دکتر حمید آهی استاد دانشگاه
دکتر ؟ ابو الضیاء رئیس اداره بررسی های اقتصادی و مالی بانک ملی ایران
فضل الله بهرامی وزیر سابق پست و تلگراف
دکتر علی اصغر خشایار معاون سابق وزارت کشاورزی
تیمسار سرلشکر ریاضی وزیر سابق جنگ
مهندس ؟ علی زاهدی  مدیر کل یابق وزارت پیشه و هنر ، مستشار فنٌی بانک صنعتی و معدنی
دکتر عبدالحمید زنگنه  دکتر در حقوق ، استاد ورئیس دانشکده حقوق
مهندس احمد زیرک زاده مهندس در امور دریائی و نظامی  ، یکی از پنج فارغ التحصیل نخبه پلی تکنیک فرانسه و کارشناسی واقعا" متخصص و متبحر و متفکر .
دکتر کریم سنجابی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد و بنابراین آشنا به سبک برنامه ریزی به خصوص در کشور فرانسه
دکتر صادق رضا زاده شفق ادیب ، استاد دانشگاه و نماینده مجلس شورای ملی
دکتر عیسی صدیق  وزیر سابق فرهنگ و متخصص باستانشناسی
دکتر صفوی مدیر کل سابق تبلیغات و انتشارات
احمد حسین عدل  وزیر سابق کشاورزی و فعٌال ممتاز در این رشته
محمود فاتح  کفیل سابق وزارت کشاورزی
دکتر خلیل فهیمی   وزیر سابق دارائی و کشور
مهندس ؟ قراگوزلو  مشاور فنٌی بانگ صنعتی و معدنی
دکتر غلامرضا کیان مدیر کل سابق وزارت دارائی و نماینده سابق مجلس شورای ملی
دکتر محمود کیهان استاد دانشگاه در رشته جغرافی
دکتر سعید مالک استاد دانشگاه و وزیرسابق بهداری
دکتر ؟ مدنی رئیس اداره آموزش بانک ملی ایران
دکتر مسعود ملکی مشاور اقتصادی وزارت دارائی
ابو القاسم نجم  وزیر سابق خارجه و پیشه و هنر
فتح الله نفیسی مدیر کل سابق وزارت دارائی
عبدالحسین نیک پور رئیس اتاق بازرگانی
منوچهر نیک پی مدیرکلٌ وزارت دارائی
علی وکیلی نایب رئیس اتاق بازرگانی *
* متاسفانه نشریاتی که توسط ادارات منتشر شده اند چندان سندیت علمی - مطالعاتی ندارند ؛ غالبا" تحت الشعاع تبلیغات شخصی و گروهی قرار گرفته اند و ... خود به صورتی صد در صد به این فهرست معتقد نیستیم .